Byrådsmøde den 13. maj 2024 kl. 17.00

43 views
Dato / 13. maj 2024
1. Godkendelse af dagsorden

2. 
Status på arbejdet med Vision 2025

3. 
Ændring af udpegning til bestyrelsen for Education
Esbjerg

4. 
Bevilling til bygherrerådgivning, nedrivning og
oprensning af Ribe Jernstøberi

5. 
Vedtagelse af ny businesscase for Støberikvarteret i
Ribe

6. 
Godkendelse af Esbjerg Havns årsrapport for 2023

7. 
Ansøgning om kommunegaranti til Cobra Varme A.M.B.A

8. 
Forslag til kommuneplanændring og lokalplan for
udvidelse af transformerstationen ved Endrup med tilhørende
miljøvurderingsrapport

9. 
Opførelse af seks nye boliger på Novrupvej i Esbjerg

10. 
Opgørelse over magtanvendelse og værgemål i 2023 på
Sundhed & Omsorgsudvalgets område