Byrådsmøde den 14. august 2023 kl. 17.00

243 views
Dato / 14. august 2023
1. Godkendelse af dagsorden

2. 1. Budgetrevision pr. 30.04.2023 - Alle udvalg

3. Revisionsberetning 2022

4. Aprilfestival i Esbjerg Kommune i 2024 

5. Ansøgning om midler fra Investeringspuljen for Oplevelser & Kultur

6. Frigivelse af anlægsbevilling til styrkelse af Destination Vadehavskystens egenkapital

7. Ansøgning om kommunegaranti Hunderup-Sejstrup Fællesvarme A.m.b.a

8. Vuggestuepladser Esbjerg NV

9. Kapacitetsudvidelse i Bramming 2025

10. Endelig vedtagelse af Kommuneplanændring for Centerstruktur i Esbjerg Kommune

11. Spektrumparken 2. etape Eventyrskoven, frigivelse af anlægsbevilling

12. Igangsætning af planlægning for boliger ved Novrupvej 81