Byrådsmøde den 18. december 2023 kl. 17.00

164 views
Dato / 18. december 2023
1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af fusion, vedtægter og tilskud til nyt fusioneret museum

3. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til fusionsmuseet

4. Boligforeningen Ungdomsbos afdeling 46 Seniorbo - ansøgning om brug af den kollektive råderet til udskiftning af køkkener

5. Esbjerg almennyttige Boligselskab afd. 7 - Hjertingparken - Kollektiv råderet (bad)

6. Frigivelse af anlægsmidler til styrkelse af IT og teknologiforståelse i folkeskolen

7. Retningslinjer for fællespasning i daginstitutioner

8. Naturprojekt Kongeåen - bevillingstilpasning

9. Frigivelse af anlægstilskud - Esbjerg Kunstmuseum - opgradering af skulpturgård

10. Forslag til kommuneplanændring og lokalplan for Boligområde, Søndergade i Gørding

11. Endeligt forslag til nyt busnet i Esbjerg Kommune efter offentlig høring

12. Handicappolitik for Esbjerg Kommune 2024-2026

13. Godkendelse af Beredskabsplan for æresrelaterede konflikter og social kontrol

14. Byggeregnskab for etablering af 55 boliger på Kornvangen, Esbjerg

15. Orientering om Danmarkskortet 2022