Byrådsmøde den 18. september 2023 kl. 17.00

189 views
Dato / 18. september 2023
1. Godkendelse af dagsorden

2. Ændring af udpegning til Seminariekollegiet i Ribe 

3. Høringssvar til den regionale udviklingsstrategi 

4. Udtalelse til Ankestyrelsen i forbindelse med Børnesagsbarometeret 

5. Danmarkskort over ankesager på socialområdet i 2022 - beslutning om udarbejdelse af handlingsplan 

6. Forslag til nyt busnet i Esbjerg Kommune