Byrådsmøde den 19. februar 2024 kl. 17.00

304 views
Dato / 19. februar 2024
1. Godkendelse af dagsorden 

2. Borgerinddragelse i politiske fagudvalg i Esbjerg Kommune 

3. Endelig godkendelse af Boligpolitik 2024 - 2034 

4. Stormflodssikring af Esbjerg by fase 1 - økonomi 

5. Ansøgning fra DIN Forsyning A/S om kommunegaranti på lån op til 8,0 mio. kr. 

6. Ansøgning fra DIN Forsyning Spildevand A/S om kommunegaranti på lån op til 150,0 mio.kr. 

7. Ansøgning fra DIN Forsyning Vand A/S om kommunegaranti på 30,0 mio. kr.

8. Ansøgning fra DIN Forsyning Varme A/S om kommunegaranti på lån op til 90,0 mio. kr. 

9. Ny skolestruktur pr. 1 august 2024 

10. Ændring af dagtilbudsstrukturen pr. 1 august 2024 

11. Offentlig høring af kommunale Natura 2000-handleplaner 2022-2027