Byrådsmøde den 20. november 2023 kl. 17.00

266 views
Dato / 20. november 2023

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Anden budgetrevision pr. 30.09.23 - Alle udvalg.

3. Godkendelse af Erhvervsfremmestrategi og forslag til
handleplan.

4. Takster på dagtilbudsområdet 2024.

5. Høring om ny skolestruktur pr. 1. august 2024.

6. Høring om ændring af dagtilbudsstrukturen pr. 1. august 2024.

7. Rottebekæmpelsesgebyr 2024.

8. Prioritering af ansøgninger om vindmølle- og solcelleprojekter.

9. Endelig vedtagelse af kommuneplanændring og lokalplan for
erhvervsområderne ved Esbjerg N

10. Udkast til Boligpolitik 2024 2034

11. Opdatering
af delegationsplaner for Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Sundhed &
Omsorgsudvalget