Byrådsmøde den 27. maj 2024 kl. 17.00

120 views
Dato / 27. maj 2024
1. Godkendelse af dagsorden

2. Boligforeningen Nybo, afdeling 1 Enghavevej -
Helhedsplan, skema A

3. Ungdomsbo, afdeling 6 Syrenparken - Helhedsplan, skema
A

4. Udvidelse af Ribe Svømmebad. Tillægsbevilling og
frigivelse af anlægsmidler

5. Nyt etagebyggeri på Nørregade 82, Esbjerg

6. Adgangsvejen 9 - Principel stillingtagen til placering
af bygning

7. Central udmelding fra Social- og Boligstyrelsen om
fornyet behandling i kommunerne vedrørende borgere med udviklingshæmning og dom
placeret på Kofoedsminde på Lolland