Byrådsmøde den 29. april 2024 kl. 17.00

82 views
Dato / 29. april 2024
1. Godkendelse af dagsorden

2. Overførsel af rådighedsbeløb til 2024 og senere samt
lånoptagelse for 2023

3.  Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2023 til 2024
og senere

4. Årsregnskab 2023

5. Etablering af Ejendomsfond i forbindelse med ombygning
og nytænkning af Fiskeri og Søfartsmuseet

6. Revision af Politik for Nærdemokrati

7. Generalforsamling i DIN Forsyning Holding A/S

8. Årsregnskab for Business Esbjerg 2023

9. Årsregnskab 2023 for Sydvestjysk Brandvæsen

10. Fordeling af valgstyrerformænd, valgstyrere og
tilforordnede vælgere i forbindelse med afholdelse af valg i indeværende
byrådsperiode 2022-2025

11. Yderligere tilskud til Destination Vadehavskysten i
2024

12. Befolkningsprognose 2024-2034

13. Riskobaseret dimensionering af Beredskabet - delområde
kompleks byggeri/industri

14. Revideret styrelsesvedtægt for områdebestyrelser

15. Valg og sammensætning af skolebestyrelserne på de nye
folkeskoler pr. 1. august 2024

16. Tilbageførsel af rådighedsbeløb - Esbjerg Ensemble

17. Bevilling af midler til forundersøgelse af flytning af
bl.a. Kulturskolen til Tobakken

18. Blue Water Arena - afhjælpning af korrosionsangreb i
stålkonstruktioner - anlægsbevilling

19. Budgetspecifikation- ændring til rammebelagt
nettobevilling - Rytmisk spillested med ny operatør

20. Områdefornyelse Bymidte vest - projektjusteringer og
frigivelse af anlægsbevilling i forhold til godkendt program

21. Frigivelse af anlægsbevilling - Den Grønne Ring og
Spektrumparken

22. Frigivelse af anlægsbevilling - Mandø infrastruktur og
køb af jord til kommende udviklingsprojekt

23. Endelig vedtagelse af kommuneplanændring og lokalplan
for boliger ved Søndergade, Gørding

24. Sundhedsberedskabsplan for Esbjerg Kommune 2024-2027