Byrådsmøde den 4. december 2023 kl. 17.00

148 views
Dato / 4. december 2023
1. Godkendelse af dagsorden

2. Økonomisk politik 2024

3. Arbejdernes Boligforening afdeling 5 - Ansøgning om væsentlig forandring (udskiftning af tag, ovenlysvinduer og tagrender)

4. Boligforeningen Ungdomsbo, afdeling 22 Jerne og Kollektivhus - Ansøgning om brug af den kollektive råderet til udskiftning af Køkkener og badeværelser

5. Boligforeningen Ungdomsbos afdeling 44 Islandsgade - ansøgning om brug af den kollektiv råderet til udskiftning af køkkener

6. Afrapportering - Mindre tid til dokumentation - mere tid til kerneopgaven

7. Mere tid til kerneopgaven dagtilbud - afrapportering

8. Marbæk, nyt fredningsforslag

9. Ændring af vedtægter for Energnist I/S

10. Revision af Vedtægter for De Kommunale Kirkegårde

11. Endelig vedtagelse af kommuneplanændring og lokalplan for boligområde og centerområde på Uddannelsessletten, Esbjerg

12. Endelig vedtagelse af miljøkonsekvensrapport, §25-tilladelse og miljøgodkendelse for Power-to-X anlæg ved H2 Energy i Veldbæk