Byrådsmøde den 5. februar 2024 kl. 17.00

171 views
Dato / 5. februar 2024

1. Godkendelse af dagsorden.

2. Budgetstrategi 2025-2028. 

3. Budget 2025-28: Fastsættelse af frist for
ændringsforslag til budget.

4. Svar til Ankestyrelsen vedrørende
udtalelse om Esbjerg Kommunes administration af forskellige bestemmelser i
kommunestyrelsesloven.

5. Dagmar Kollegiet i Ribe - Ansøgning om
tiltrædelse af særlige udlejningskriterier 14

6. Frokostordning i daginstitutioner.

7. Godkendelse af egnsteateraftale for Den Ny
Opera 2025-2028.

8. Aqtiv Esbjerg Strand - igangsætning af 2.
fase, bevillinger, aktivitetsforløb og finansiering.

9. Endelig vedtagelse af kommuneplanændring
og Lokalplan, Blandet bolig og erhverv, Tangevej 4a, Ribe.

10. Godkendelse af ideoplæg for Bøge Alle 7.

11. Ansøgning til programfasen af Fælles om
ungelivet.

12. Godkendelse af lovpligtige
kvalitetsstandarder for Fritid, Sundhed & Omsorg.

13. Yderligere
finansiering til byggeri af faciliteter til hjemmeplejen i Hjerting og
frigivelse af projekteringsbevilling.