Byrådsmøde den 6. november 2023

170 views
Dato / 6. november 2023
1. Godkendelse af dagsorden

2. Anmodning fra Ribe Handelsstandsforening om tilladelse
til at holde åbent i Ribes butikker i forbindelse med Tulipanfesten 2024

3. 
Destination Vadehavskysten - udpegning af
erhvervsrepræsentanter for 2024-2025

4. Godkendelse af naturprojekt ved Sneum Digesø og
frigivelse af projekteringsbevilling

5. Endelig vedtagelse Kommuneplanstrategi 2026-38

6. Orientering om tilsyn af tilbud i Social
barn-ung-voksen i Esbjerg Kommune 2022

7. Etablering af 18 boliger ved Fyrparken

8. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2024-2027 for Region
Syddanmark