Byrådsmøde den 8. april 2024 kl. 17.00

92 views
Dato / 8. april 2024
1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Borgerrådgiverens beretning 2023. 

3. 
Forslag til ændring af delegation til forvaltningen, samt
øget orientering - kollektiv råderet og væsentlig forandring og
almenstyringsdialog

4. 
Varde Bolig Administration - Tjæreborg, etape 3, skema
A

5. 
Boligforeningen´32, afdeling 13 - Teglværksgade,
Ansøgning om låneoptag med kommunalgaranti

6. 
Frigivelse af anlægsmidler til springhal

7. 
Tillæg til Spildevandsplan 2022-2027 for områder til
regnvandsbassiner i V. Nebel

8. 
Principdrøftelse omhandlende sauna som folkeoplysende
aktivitet i forbindelse med havbadning

9. 
Forslag til kommuneplanændring og lokalplan for et
boligområde på den gamle gartneri-grund, Tværsigvej Bramming

10. 
Frigivelse af anlægsbevilling - Sideudvidelse
Hjortvadvej, Ribe

11. 
Orientering om magtanvendelser i Social Barn-Ung i 2023

12. 
Orientering om magtanvendelser i Social Voksen 2023