Byrådsmøde den 9. oktober 2023 klokken 16

280 views
Dato / 9. oktober 2023
Sag nr. 3 er fjernet fra dagsordenen

1. Godkendelse af dagsorden

2. Byrådets 2. behandling af forslag til budget 2024 og budgetoverslag
2025-27

3. Udgået

4. Museumspladsen, udbud af areal

5. 
Ændring af Forretningsorden for Esbjerg Byråd

6. 
Ribe Boligforening, afdeling 30 Nipsvej - Helhedsplan indeholdende
nybyggeri (skema B)

7. 
Forslag til Kommuneplanændring og lokalplan for
Tangevej 4a, Ribe

8. 
Forlængelse/udvidelse af svingbane krydset Strandby
Kirkevej - Stormgade, Ekspropriation. 

9. 
Ansøgning om prøvehandling småbørnsgruppe Darum Børneby

10. E
ndelig vedtagelse af kommuneplanændring og lokalplan
for et blandet bolig- og erhvervsbebyggelse ved Strandbygade

11. 
Orientering om parallelopdrag - Udviklingsplan for
Esbjerg midtby og Rørkjær

12. 
Strategisk udviklingsplan for Skibbroen og det maritime
Ribe

13. 
Orientering om magtanvendelser på Familieområdet 2022 

14. 
Orientering om magtanvendelser på Voksenområdet 2022