Byrådsmødet 20. april 2015

337 views
Dato / 28. april 2016
DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden
2. Esbjerg Kollegieforening
3. Integrationsområdet. Midlertidige boliger til flygtninge
4. Pulje til mere pædagogisk personale i Dagtilbud
5. Implementering af folkeskolereformen - Mål for skolernes arbejde med elevernes læring
6. Implementering af folkeskolereformen - Strategi for den åbne skole
7. Ansøgning om byfornyelsestilskud til udvendig istandsættelse - Nørregade 46, Gørding
8. Ansøgning om byfornyelsestilskud til udvendig istandsættelse - Vestergade 3, Gørding
9. Miljøgodkendelse af minkfarm på Krogsgårdsvej 30, 6731 Tjæreborg
10. Endelig kommuneplanændring 2014.7 og endelig lokalplan 01-060-0005, Jerne, dagligvarebutik på Strandby Kirkevej, 6705 Esbjerg
11. Sundhedspolitik 2015-2020
12. Renovering Kongensgade 2. etape - projekteringsbevilling
13. Takster på udleje af arealer til telemaster og teknikskabe
14. Om- og tilbygning Specialcenter Rabu Bøge Alle 9 - Anlægsbevilling
15. Idræts- og Læringsanlæg ved UC Syd og SDU - frigivelse af anlægsbevilling

LUKKET

16. Køb af jord på Tradsborgvej i Tjæreborg
17. Salg af storparcel på Uranusvænget