Fremtidens Energilandskaber

207 views
Dato / 10. marts 2023
 1. Velkomst ved Henning Ravn formand for Plan-
  & Byudviklingsudvalget

 2. Baggrunden for planlægningen ved Henrik
  Studsgaard, direktør for Teknik & Miljø 

 3. Det politiske fokus i
  planlægningen af den vedvarende energi ved Henning Ravn, formand for Plan &
  Byudviklingsudvalget og Jørgen Ahlquist, formand for Klima & Miljøudvalget

 4. Nye retningslinjer for planlægning af
  energianlæg i kommunen, Astrid Moltke Jordt, planlægger 

 5. Energianlæg i et borgerperspektiv ved Anita
  Baagøe, repræsentant fra Viuf Medborgerforening

Du er velkommen til at komme med input til
høringen her

www.esbjerg.dk/energilandskaber