Konstituerende møde Byrådet 2022 - 2025 kl. 17

320 views
Dato / 1. december 2021
 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Valg af borgmester, viceborgmestre, økonomiudvalg og
  stående udvalg
 3. Udpegninger til bestyrelser, kommissioner, råd og nævn
  m.v.
 4. AMU VEST
 5. Beboerklagenævn for Esbjerg og Fanø Kommuner
 6. Beredskabskommission, Den fælles
 7. Bevillingsnævn
 8. Breinholt og hustrus legat
 9. Business Esbjerg
 10. Byggesocietetet Esbjerg Kreds
 11. Børn og unge-udvalg
 12. CSV-Esbjerg (Center for specialundervisning for voksne)
 13. Daghøjskolen Sydvestjylland Esbjerg
 14. Den Ny Opera
 15. Deponi Syd (Deponiselskabet Region Syddanmark Vest I/S)
 16. Deponiselskabet Bobøl I/S
 17. Destination Vadehavskysten
 18. Det Grønne Råd
 19. Digterhjemmet
 20. Din Forsyning
 21. Education Esbjerg
 22. Ekspropriations- og taksationskommissioner
 23. Energnist repræsentantskab
 24. Esbjerg Ensemble
 25. Esbjerg Gymnasium & HF
 26. Esbjerg Havn
 27. Esbjerg Kommunes Byfond
 28. Esbjerg Kommunes Legatudvalg
 29. Esbjerg Kunstmuseum
 30. Esbjerg Købstads Jubilæumsstiftelse
 31. Esbjerg Seminariums Uddannelsesfond
 32. Esbjerg Ungdomsskole
 33. FGU Vest
 34. Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg
 35. Forum for Integration og Beskæftigelse
 36. Fredningsnævn
 37. Grundlisteudvalget
 38. Handicaprådet
 39. Hegnsyn
 40. Hjemmeværnets Distriktsudvalg
 41. Huslejenævn for Esbjerg og Fanø Kommuner
 42. KIMO
 43. KL Delegeretmøde og KL Repræsentantskab
 44. Kommunikationscentret
 45. Kongeåhallen
 46. Kongeå-komiteen
 47. Kredsråd vedrørende politiets virksomhed
 48. Kulturskolen Esbjerg
 49. Musikhuset Esbjerg
 50. Ribe Biogas
 51. Ribe Byferie Resort, Fonden
 52. Ribe Bys Forskønnelse, Fonden til
 53. Ribe Fritidscenter
 54. Ribe Katedralskole
 55. Ribe Kunstmuseum
 56. Ribe Tekniske Forenings Legat
 57. Ribe VikingeCenter, Fonden
 58. Rybners
 59. Seminariekollegiet i Ribe
 60. Skatteankenævn
 61. Sport & Event Park Esbjerg
 62. Sydtrafik
 63. Sydvestjyske Museer
 64. Taksations- og overtaksationskommisioner efter Lov om
  offentlige veje
 65. Ting- og Arresthus Fonden
 66. Tobakken
 67. Vadehavscentret, Fonden for
 68. Valgbestyrelse vedr. kommunalt og regionalt valg
 69. Valgbestyrelse vedr. valg til Folketinget og EU
  Parlamentet
 70. Vurderingsankenævn
 71. Åstedsforretninger
 72. Underskriftsbemyndigelse i henhold til
  Kommunestyrelseslovens § 32
 73. Vederlag