2023

Byrådsmøde 17. april 2023 kl. 17

17. april 2023

1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af vedtægter for Ungebyråd 3. Udmøntning af...

Byrådsmøde 20. marts 2023 kl. 17

20. marts 2023

1. Godkendelse af dagsorden 2. Frigivelse af budget midler til etape 1 og 3 3. Låneramme for...

Byrådsmøde 20. februar 2023 kl. 17

20. februar 2023

1. Godkendelse af dagsorden 2. Borgerinddragelse i politiske fagudvalg i Esbjerg Kommune 3...

Byrådsmøde 6. februar 2023 kl. 17

6. februar 2023

1. Godkendelse af dagsorden 2. Varde Bolig Administration, afdeling 124 i Øster Vedsted -...

Byrådsmøde 16. januar 2023 kl. 17

16. januar 2023

1. Godkendelse af dagsorden 2. Ansøgning om oprettelse af lokalråd i Esbjerg Midt 3. Status...